МАТ

Продукти

5 литра туба

10 литра туба

1000 литра IBC

02

Технически параметри

ПоказателЕдиницаНормиМетод за изпитване
Съдържание на уреяweight %31.8 – 33.2ISO 22241-2 Annex B/C
Алкалност като NH3%max 0.2ISO 22241-2 Annex D
Биурет (карбамилкарбамид)%max 0.3ISO 22241-2 Annex E
Формалдехидmg/Kgmax 5ISO 22241-2 Annex F
Неразтворимиmg/Kgmax 20ISO 22241-2 Annex G
Фосфати (PO4)mg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex H
Калцийmg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex I
Желязоmg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex I
Медmg/Kgmax 0.2ISO 22241-2 Annex I
Цинкmg/Kgmax 0.2ISO 22241-2 Annex I
Хромmg/Kgmax 0.2ISO 22241-2 Annex I
Никелmg/Kgmax 0.2ISO 22241-2 Annex I
Алуминийmg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex I
Магнезийmg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex I
Натрийmg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex I
Калийmg/Kgmax 0.5ISO 22241-2 Annex I
Плътност при 20°Cg/cm31.0900ISO 3675/ ISO 12185
Рефракционен индекс при 20°C 1.3814 – 1.3843ISO 22241-2 Annex C

03

технология

Начин на работа

Много от автомобилите вече са оборудвани с дизеловата технология SCR и бройката им ежедневно нараства. Тази технология позволява значителното намаляване на вредните емисии от азотни оксиди и спазването на строгите гранични стойности за вредни емисии на Европейския съюз (Евро 6). За тази съвременна технология Вашият автомобил се нуждае от AdBlue®, синтетично произведен воден разтвор на карбамида (воден разтвор на урея), който се пълни в отделен резервоар на автомобила. В зависимост от модела на автомобила този резервоар се намира под капака на резервоара за гориво, в багажника или в двигателния отсек.

Без AdBlue® не става, тъй като това е работната течност за дизеловата технология SCR.

  • Отработените газове се прекарват през окислителен катализатор и филтър за дизеловите частици.
  • Добавя се AdBlue®.
  • Чрез термична реакция AdBlue® се разгражда до амоняк.
  • Амонякът реагира в SCR катализатора с азотните оксиди, които по този начин се преобразуват до екологичните компоненти азот и вода.
Shopping cart close